สุดปัง !!! หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือรวมพลัง ปั้น EM Ball (จุลินทรีย์ ปม.1) สำหรับบำบัดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 


[2023-01-30] ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขั.. [2023-01-30] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างป.. [2023-01-27] เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง .. [2023-01-27] ประมงอุบลๆ ร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการ FC ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-26] ประมงอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Esan Organic Business Forum ภายใต้โคร.. [2023-01-25] ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพ.. [2023-01-25] จังหวัดอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ.. [2023-01-25] ประมงอุบลราชธานี ตรวจสอบการขออนุญาตเพิ่มจำนวนการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม.. [2023-01-24] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน.. [2023-01-24] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช.. อ่านทั้งหมด 

สุดปัง !!! หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือรวมพลัง ปั้น EM Ball (จุลินทรีย์ ปม.1) สำหรับบำบัดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


สุดปัง !!! หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือรวมพลัง ปั้น EM Ball (จุลินทรีย์ ปม.1) สำหรับบำบัดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น.  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายธีระชัย พงศ์จรรยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี นายเฉลิมชัย ดวงมณี หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และนายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมพลังร่วมใจ ปั้น EM Ball (จุลินทรีย์ ปม.1) จำนวน 2,000 ลูก ณ ศาลาเอนกประสงค์สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี   

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น “โนรู” ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้หลายพื้นของจังหวัด ประสบปัญหาอุทกภัย โดยการผลิต EM Ball ได้นำหัวเชื้อ ปม.1 ขยายของกรมประมง ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ตัวดี กลุ่ม Bacillus จำนวน 3 ชนิด คือ B.subtilis,B.megaterium และ B.licheniformis มีหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตกค้างสะสม ปรับปรุงคุณภาพน้ำและดินบริเวณพื้นบ่อ  ลดปริมาณเชื้อก่อโรคในแหล่งน้ำ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหลังน้ำลด บำบัดแหล่งน้ำ ห่างไกลพาหะนำโรค สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กลับสู่ปกติต่อไป 

#หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
#SAVEUBON65