ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัยฯ


[2022-11-23] “ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง.. [2022-11-23] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อด.. [2022-11-23] สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ปร.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ.. [2022-11-23] ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบ.. [2022-11-23] "ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน.. [2022-11-23] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัยฯ 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัยฯ
              วันที่ 30 กันยายน 2565 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน, นางสภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินขำราบ และคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี, บ้านคำกลาง  ต.บุ่งไหม และบ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ โดยได้มอบสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยฯ