ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นฯ อำเภอกุดข้าวปุ้น


[2022-11-23] “ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง.. [2022-11-23] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อด.. [2022-11-23] สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ปร.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ.. [2022-11-23] ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบ.. [2022-11-23] "ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน.. [2022-11-23] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเน.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นฯ อำเภอกุดข้าวปุ้น 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นฯ อำเภอกุดข้าวปุ้น

วันที่ 20 กันยายน 2565
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสวาง ม.2ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลฯ ของ
นายถาวร กันทะมา ซึ่งเป็น ศพก.เครือข่ายด้านประมง ปี 2560 และเป็นประมงอาสาประจำอำเภอกุดข้าวปุ้น