จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่ายท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อความยั่งยืน


[2022-11-23] “ ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมก.ช.ภ.อ.สิรินธร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย.. [2022-11-23] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลผู้ประกอบการด้านประมง.. [2022-11-23] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อด.. [2022-11-23] สำนักงานประมงอำเภอเดชอุดม ประชุม ก.ช.ภ.อ. เร่ง!!!ให้ความช่วยเหลือผู้ปร.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน งบกลุ.. [2022-11-23] ประมงอุบล ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบ.. [2022-11-23] "ประมงอุบลประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ”.. [2022-11-23] ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน.. [2022-11-23] ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เยี่ยมเยียนการดำเน.. อ่านทั้งหมด 

จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่ายท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อความยั่งยืน 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่ายท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อความยั่งยืน

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมอบรมสัมมนาจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่ายท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
      โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวการให้บริการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน