ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพื้นทีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ  


[2022-10-03] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำรา.. [2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพื้นทีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ    

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ ประสานข้อมูลผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการจัดทำเขตพื้นทีรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ                                 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ประสาน นายประสิทธิ์  สุทธิพันธ์ ประธานชุมชนชลประทาน เขตเทศบาลตำบลวารินชำราบ  ในการนัดหมายกำหนดการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ อ่างเก็บน้ำเศรษฐเศรณีย์ เขตเทศบาลตำบลวารินชำราบ     (stars)(stars)  โดยกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนชลประทาน เขตเทศบาลตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี