ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ 


[2022-10-03] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำรา.. [2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


 ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ 
     วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
     โดยได้พบกับนางสุภาพร คำเมฆ ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก ประมงอำเภอจึงได้แจ้งให้กลุ่มทราบว่า กลุ่มได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำเรียบร้อยแล้ว โดยมีสิทธิประโยชน์สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ภายใต้คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และสามารถรับการสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการ ตามนโยบายของกรมประมงหรือหน่ายงานต่างๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนได้ พร้อมทั้งมอบหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้กลุ่มเก็บไว้
     นอกจากนี้ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 กลุ่มจะนำผลิตภัณฑ์ประมงไปวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปอุดหนุนสินค้า