ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 


[2022-10-03] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำรา.. [2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบลฯ ร่วมแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 

วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยนางสาวอาทิตยา อุทัยวัฒน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงการประมง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565  ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน โดยการจัดแสดงนิทรรศการเป็นการนำเสนอภายใต้ธีม "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้มี นักเรียนและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านการประมงไม่น้อย 200 ราย ทางสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
   1.กิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล เช่น ลูกพันธ์ปลากัด และดินสอ
   2.กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงให้กับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
   3.กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก

#สัปดาห์วิทยาศาสตร์
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี