ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1 เชิงพาณิชย์ ของนายสำเร็จ  ลาภยิ่ง 139 ม.8 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ


[2022-10-03] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำรา.. [2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1 เชิงพาณิชย์ ของนายสำเร็จ  ลาภยิ่ง 139 ม.8 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันที่ 17 สิงหาคม. 2565 นายธงชัย  ชาตำแน ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ตรวจฟาร์เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำที่ขอขึ้นทะเบียน ทบ.1 เชิงพาณิชย์ ของนายสำเร็จ  ลาภยิ่ง 139 ม.8 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ พื้นที่ฟาร์ม 20 ไร่ 3 งาน  พื้นที่เลี้ยงรวม 5 ไร่ จำนวน 8 บ่อ สัตว์น้ำที่เลี้ยงประกอบด้วย 1.ปลานิล จำนวน 5,000 ตัว 2.ปลายี่สกเทศ จำนวน  5,000  ตัว ปลากระโห้เทศ จำนวน  5,000  ตัว และ ปลาบึก  จำนวน  40  ตัว