[2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. [2022-09-20] ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ.. อ่านทั้งหมด 

“สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


“สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ

วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 12.00 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลากัด คุณลุงสุวัฒน์ เจ้าหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ณ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี จากการตรวจเยี่ยม ลุงสุวัฒน์เล่าว่า จากการเพาะปลากัดเป็นงานอดิเรก เพื่อความเพลิดเพลิน ปัจจุบันกลายมาเป็นอาชีพเสริม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 5,000 บาท และนอกจากจะเพาะปลากัดแล้วยังมีปลาทอง สายพันออรันดา จำหน่ายในราคาตัวละ  5 – 10 บาท ซึ่งเป็นที่สนใจของกลุ่มนักศึกษา ปและนักเรียน ที่แวะเวียนมาซื้อไปเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน 

และในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้อุดหนุนปลากัดป่า จำนวน 16 ตัว ตัวละ 8 บาท และปลากัดหม้อ จำนวน 30 ตัว ตัวละ 3 บาท เพื่อนำมาแจกและประกอบการเล่นในเกมส์ทายชื่อปลาน้ำจืด ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในระหว่าง วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  อีกด้วย

#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี