ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 


[2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. [2022-09-20] ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอุบลฯ ลุยเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 

วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมง
ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง ว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมเตรียมสถานที่ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมง ภายใต้ธีม "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565  ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565  

โดยนิทรรศการด้านการประมง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมง ดังนี้
1. บอร์ดนิทรรศการ  นวัตกรรม เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
2. จุลินทรีย์ ปม.1 ดีอย่างไร 
3. สาธิตจรชีวิต กบ
4. การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก
5. สัตว์น้ำควบคุม
6. การลดต้นทุนด้วยหญ้าเนเปียร์
7. แจกปลากัดป่า
และการเล่นเกมส์ตอบคำถามด้านการประมง แจกของรางวัล ได้แก่ ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์รูปปลา ปลา
กัด ขนม ยางมัดผม กระจก กระดาษชำระ สมุดโน๊ด ซองใส่ดินสอ ดินสอ สำหรับเด็กนักเรียนที่มาร่วมชมนิทรรศการ

#สัปดาห์วิทยาศาสตร์
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี