ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565          


[2022-09-21] ประมงอุบล นำสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 เข้ารับเงินรางวัล.. [2022-09-21] ทีมประมงอุบลมอบใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำที่เป.. [2022-09-21] ประมงอุบลฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ปี 2565.. [2022-09-21] ประมงอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด.. [2022-09-21] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี.. [2022-09-21] จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยา และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเครือข่า.. [2022-09-21] ประมงอำเภอวารินชำราบ มอบใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้.. [2022-09-20] โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565 .. [2022-09-20] ประมงอำเภอสิรินธร ให้คำปรึกษา และแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้.. [2022-09-20] ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565           


ประมงเขื่องในร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565               นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้                                           
 1. 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขื่องใน                                  
 2. 09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ บริเวณฟาร์มตัวอย่างในพระองค์ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน                                                                
3. 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล ตามลำดับ ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธาน พร้อมนำส่วนราชการ ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันทางการศึกษา หน่านงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชน ในพื้นที่ร่วมงานพิธี