ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เร่งติดตามงานโครงการต่างๆในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


[2022-08-10] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้า.. [2022-08-10] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและ.. [2022-08-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ รับฟังแนวทางคัดเลือก ขรก. ปฏิบั.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา.. [2022-08-10] ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-10] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิ.. [2022-08-10] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลฯเพื่อตรวจสอบ.. [2022-08-10]  ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเ.. [2022-08-10] "ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เร่งติดตามงานโครงการต่างๆในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เร่งติดตามงานโครงการต่างๆในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี         
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายพรชัย  สลักลาย  ประมงอาสาตำบลบุ่งหวาย ร่วมลงพื้นที่ ตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เลี้ยงปลาในกระชัง) ในแม่น้ำมูล เขตตำบลบุ่งหวาย  จำนวน 48 ราย พร้อมนี้ได้สำรวจข้อมูลการทำการประมงด้วยเครื่องมือยอปลาซิวแก้ว ในแม่น้ำมูลเขตตำบลบุ่งหวาย   จำนวน
7 ราย