ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมจัดนิทรรศกาลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)


[2022-08-10] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้า.. [2022-08-10] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและ.. [2022-08-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ รับฟังแนวทางคัดเลือก ขรก. ปฏิบั.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา.. [2022-08-10] ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-10] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิ.. [2022-08-10] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลฯเพื่อตรวจสอบ.. [2022-08-10]  ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเ.. [2022-08-10] "ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมจัดนิทรรศกาลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมจัดนิทรรศกาลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
     วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมจัดนิทรรศกาลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ เข้ารับการเยี่ยมเยียนจากคณะกรรมการให้คะแนนสถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
       โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะกรรมฯ
       ซึ่งในวันนี้ ประมงอำเภอได้นำบอร์ด เอกสารด้านการประมง ไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในเรื่องการทำอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนการผลิต จากหญ้าเนเปียร์