ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำการเกษตรแบบผสมผสาน


[2022-08-10] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาส " วันกำนันผู้ใหญ่บ้า.. [2022-08-10] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดและ.. [2022-08-10] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ รับฟังแนวทางคัดเลือก ขรก. ปฏิบั.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย.. [2022-08-10] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สีมาพันธุ์ปลา.. [2022-08-10] ประมงอุบลฯ เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-08-10] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลธาตุน้อยประชุมประชาคมรับฟังความคิ.. [2022-08-10] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลฯเพื่อตรวจสอบ.. [2022-08-10]  ประมงอุบล ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเ.. [2022-08-10] "ประมงอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ร.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำการเกษตรแบบผสมผสาน  

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำการเกษตรแบบผสมผสาน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. 
                นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง และนายศักชัย บุญยอ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ก่อเอ้ ร่วมเยี่ยมชมการทำการเกษตรผสมผสาน รายนางจารุวัลย์ คำนิยม 64 ม.1 บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  เลี้ยงปลาดุกจำนวน 20,000 ตัว จำนวน 4 บ่อ เลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน จำนวน 2 บ่อ  เลี้ยงกบในกระชัง และเพาะพันธุ์กบแบบเลียนแบบธรรมชาติในกระชัง มีผลผลิตลูกพันธุ์กบในปีนี้เริ่มเป็นปีแรก 3 รุ่น รวม 30,000 ตัว สร้างรายได้เสริมในครอบครัวนอกจากยางพารา พร้อมให้คำแนะนำในการขึ้นทะเบียนฟาร์มผู้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ตามความสมัครใจครับ