สินค้าประมงแปรรูป 


กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาสวาย ปลาส้มท้องปลาจีน ปลาส้มไร้ก้าง ทั้งแบบสดและแบบทอด ทุกเสาร์ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่า ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น. เป็นต้นไป