สินค้าประมงแปรรูป 


พบกับ สินค้าประมงแปรรูป ณ ตลาดรักษ์ศีขรภูมิ จำหน่ายปลาส้มไร้ก้าง น้ำพริกปลาร้าบอง น้ำพริกปลาแห้ง และอื่น ๆ ทุกวันเสาร์ บริเวณหน้าองค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป