สินค้าประมงแปรรูป 


พบกัน สินค้าประมงแปรรูป ณ ตลาดบ้านทำนบ หมู่ 2 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์ ปลาร้าบอง ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป