สินค้าประมงแปรรูป 


กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่ายปลาส้มปลาตะเพียน ปลาสวาย แหนมปลากราย ปลาส้มไร้ก้าง ทั้งแบบสด และแบบทอด ณ ตลาดนัดอำเภอสำโรงทาบ ทุกวันที่ 8. 18 และ 28 ของทุกเดือน บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น.กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่ายปลาส้มปลาตะเพียน ปลาสวาย แหนมปลากราย ปลาส้มไร้ก้าง ทั้งแบบสด และแบบทอด ณ ตลาดนัดอำเภอสำโรงทาบ ทุกวันที่ 8. 18 และ 28 ของทุกเดือน บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 12.00 น.