งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9


งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 


พบกับFISHERMANสินค้าประมงแปรรูป SHOP

@SURIN ในงาน "วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน"ครั้งที่ ๙

เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีนวัตกรรมใหม่ หลังมหันตภัยโควิค

อังแกบบอบ (กบยัดไส้) กลุ่มแปรรูปแกบบอบหนองใหญ่

ปลาส้ม กลุ่มแปรรูปลาส้มบ้านเกษตรถาวร

ในวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์

(บริเวณด้านข้างองค์พระ)