พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้มปลาสวาย ปลาส้มท้องปลาจีน ปลาส้มไร้ก้าง ทั้งแบบสด และแบบทอด ทุกวันเสาร์ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าจังหวัด สุรินทร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 12.00 น. เป็นต้นไป FISHERMAN MARKET @ Kap Choeng


พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้มปลาสวาย ปลาส้มท้องปลาจีน ปลาส้มไร้ก้าง ทั้งแบบสด และแบบทอด ทุกวันเสาร์ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าจังหวัด สุรินทร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 12.00 น. เป็นต้นไป FISHERMAN MARKET @ Kap Choeng