พบกับ สินค้าประมงแปรรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์ ปลาร้าบอง ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และ วันอาทิตย์ ณ ตลาดบ้านทำนบ หมู่ 2 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


พบกับ สินค้าประมงแปรรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์ ปลาร้าบอง ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และ วันอาทิตย์ ณ ตลาดบ้านทำนบ หมู่ 2 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป