พบกับ สินค้าประมงแปรรูป ชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียง ตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ จำหน่ายปลาส้มไร้ก้าง น้ำพริกปลาร้าบอง น้ำพริกปลาแห้ง และอื่น ๆ ทุกวันเสาร์ บริเวณหน้าองค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป FISHERMANMARKET @ Sikhoraphum


พบกับ สินค้าประมงแปรรูป ชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียง ตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ จำหน่ายปลาส้มไร้ก้าง น้ำพริกปลาร้าบอง น้ำพริกปลาแห้ง และอื่น ๆ ทุกวันเสาร์ บริเวณหน้าองค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป FISHERMANMARKET @ Sikhoraphum