พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากรายปลาส้มไร้ก้าง ทั้งแบบสด และแบบทอด ณ ตลาดนัดอำเภอสำโรงทาบ ทุกวันที่ 8,18,28 ของทุกเดือน ทุกพุธ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 12.00 น. เป็นต้นไป


พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากรายปลาส้มไร้ก้าง ทั้งแบบสด และแบบทอด ณ ตลาดนัดอำเภอสำโรงทาบ ทุกวันที่ 8,18,28 ของทุกเดือน ทุกพุธ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 12.00 น. เป็นต้นไป 


พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากรายปลาส้มไร้ก้าง ทั้งแบบสด และแบบทอด ณ ตลาดนัดอำเภอสำโรงทาบ ทุกวันที่ 8,18,28 ของทุกเดือน ทุกพุธ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 12.00 น. เป็นต้นไป