พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปลาส้มไร้ก้าง น้ำพริกปลาร้าบอง น้ำพริกปลาแห้ง และอื่นๆ ทุกวันเสาร์ ณ บริเวณหน้าองค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปลาส้มไร้ก้าง น้ำพริกปลาร้าบอง น้ำพริกปลาแห้ง และอื่นๆ ทุกวันเสาร์ ณ บริเวณหน้าองค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 


พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปลาส้มไร้ก้าง น้ำพริกปลาร้าบอง น้ำพริกปลาแห้ง และอื่นๆ ทุกวันเสาร์ ณ บริเวณหน้าองค์ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป