พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์ ปลาร้าบอง ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ณ ตลาดบ้านทำนบ หมู่ 2 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์ ปลาร้าบอง ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ณ ตลาดบ้านทำนบ หมู่ 2 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 


พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค์ ปลาร้าบอง ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ณ ตลาดบ้านทำนบ หมู่ 2 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป