ติดตามการดำเนินโครงการ สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์


ติดตามการดำเนินโครงการ สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

มอบหมายให้นายธีรพล คงทน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนรับผิดชอบด้านประมงอำเภอจอมพระ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรกอินทรีย์ ณ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นหัวหน้าคณะติดตามโครงการฯครั้งนี้