เสวนาโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำคลองห้วยแสง อำเภอสำโรงทาบ


เสวนาโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำคลองห้วยแสง อำเภอสำโรงทาบ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันอังคาร ที่ 25 มกราคม. 2565
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้
นายชีระศักดิ์ เสริมรส ประมงอำเภอสำโรงทาบ
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำคลองห้วยแสง โดย
การมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ
หลักสูตร การรวบรวมพันธ์พืชพันธ์สัตว์น้ำใน
ท้องถิ่น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรวิทยากร
ณ.ถนนเลียบคลองห้วยแสง บ้านห้วยแสง อำเภอ
สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีชาวบ้านชุมชน
บ้านห้วยแสง จำนวน 40 คนเข้าร่วมอบรมโดย
มีรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการ
ฝีกอบรมในครั้งนี้