ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


[2021-11-24] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-12] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-11] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-11] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564.. [2021-10-12] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564.. [2021-10-08] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564.. [2021-10-05] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564.. [2021-09-30] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564.. [2021-09-14] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564.. [2021-09-13] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมของอาคาร และปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการนำเข้า ส่งออก แบบเบ็ดเสร็จ ณ บริเวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม