การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย
การอนุบาลและการเลี้ยง
     รวบรวมตัวอ่อนจากถังฟักลงกระบะอนุบาลโดยอนุบาลที่ความหนาแน่น 3,000 ตัว/กระบะ ในระยะเวลา2-15 วัน แรกของการอนุบาล ให้อาหารเหลว ปริมาตร 10 มิลลิลิตร วันละ 1 มื้อ และเพิ่มเป็น 2 มื้อ เมื่ออายุ 16-30 วัน ตลอดระยะการอนุบาลจะไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ หลังจากอนุบาล 30 วัน คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ