ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


[2022-06-22] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการ.. [2022-06-21] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.. [2022-06-09] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นักวิชาการประม.. [2022-06-02] รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศ.. [2022-05-30] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-05-23] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ.. [2022-05-17] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยแล.. [2021-08-18] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์.. [2020-03-30] ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-03-12] สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร1)..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานทุนหมุนเวียนในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  รายละเอียดตามประกาศฯ