รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 - 21 มิถุนายน 2565


[2022-06-22] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการ.. [2022-06-21] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.. [2022-06-09] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นักวิชาการประม.. [2022-06-02] รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศ.. [2022-05-30] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-05-23] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ.. [2022-05-17] ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยแล.. [2021-08-18] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์.. [2020-03-30] ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-03-12] สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร1)..

รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 - 21 มิถุนายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครฯ

ตรวจสอบวุฒิ ก.พ. รับรอง

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ก.พ. ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553