“ศพช.นธ.” เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดฯ

“ศพช.นธ.” เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดฯ 

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |  อ่าน: 183 ครั้ง

 

        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายนิคม  ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกบูธภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม” ประจำปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้บริการขึ้นทะเบียนผู้รับพันธุ์ปลา และให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่มารับพันธุ์ปลา รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนตาดีกา ม.5 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน

          ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ และถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโครงการ “ทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดพระพุทธ ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นำโดยวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และนายอำเภอตากใบ ร่วมกับตัวแทนพุทธศาสนิกชนจากหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ในอำเภอตากใบ