ปล่อยลูกปูม้า คืนสู่ทะเล

ปล่อยลูกปูม้า คืนสู่ทะเล 

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |  อ่าน: 388 ครั้ง

 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าระยะ young crab จำนวนทั้งสิ้น 21,000 ตัว กลับคืนสู่ทะเลเพื่อทดแทนทรัพยากรปูม้าในทะเลให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ณ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561