กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยใช้วัต.. [2020-06-15 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกา.. [2020-05-20 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] นโยบายกรมประมง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกองควบคุมก.. [2020-04-01 ] กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น.. [2020-02-06 ] เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ.. [2020-02-05 ] เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนว.. [2020-02-04 ] ข้อมูลสถิติ.. [2020-01-31 ] เอกสารเจ้าหน้าที่... [2020-01-31 ] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถ.. [2019-09-26 ]
อ่านทั้งหมด 

กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |  อ่าน: 1,892 ครั้ง

 

กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 1. กฎหมาย ระเบียบสถานกักกันสัตว์น้ำ
 1.  กฎหมาย พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 2.  กฎหมาย พรบ.การส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
 3. กฎหมาย พรบ.วัตถุอันตราย
 4. ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
 5. กฎหมายเกี่ยวกับกุ้งทะเล
 6. กฎหมาย พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 7. กฎหมาย พรก.การประมง
 8. ประกาศกรมประมง
 1. ระเบียบกรมประมง
 2.  กฎหมาย พรบ.ยา
 3.  กฎหมาย พรบ.อาหาร
 4.  กฎหมาย พรบ.ศุลกากร
 5.  กฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์
 6.  กฎหมาย พรบ. ประกาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง