เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยใช้วัต.. [2020-06-15 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกา.. [2020-05-20 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] นโยบายกรมประมง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกองควบคุมก.. [2020-04-01 ] กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น.. [2020-02-06 ] เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ.. [2020-02-05 ] เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนว.. [2020-02-04 ] ข้อมูลสถิติ.. [2020-01-31 ] เอกสารเจ้าหน้าที่... [2020-01-31 ] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถ.. [2019-09-26 ]
อ่านทั้งหมด 

เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ 

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |  อ่าน: 2,441 ครั้ง

 

เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ

 1. Flow ขั้นตอน
 2. การขอใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
 1. การชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
 1. การตรวจประเมินสถานกัก
 1. การออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. การแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 1. การแจ้งตรวจสินค้า
 2. คู่มือ
 3. คู่มือPSE
 1. บัญชีรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง
 1. วัตถุอันตราย
 2. เอกสารประกอบการลงทะเบียนFSW
 3. เอกสารประกอบการใช้งานระบบ FSW PSM
 4. โรคสัตว์น้ำอุบัติใหม่
 5. ไฟล์ excel อัพโหลด import ระบบ FSW
 6.  การดำเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 7. ขั้นตอน การตรวจรับรองสถานกักกัน สัตว์น้ำและการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์น้ำ
 8. มอบอำนาจ
 9. ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2 (Fishes of Inner Gulf of Thailand caught by Research Vessel 2)