กรมประมงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยใช้วัต.. [2020-06-15 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกา.. [2020-05-20 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] นโยบายกรมประมง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกองควบคุมก.. [2020-04-01 ] กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น.. [2020-02-06 ] เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ.. [2020-02-05 ] เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนว.. [2020-02-04 ] ข้อมูลสถิติ.. [2020-01-31 ] เอกสารเจ้าหน้าที่... [2020-01-31 ] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถ.. [2019-09-26 ]
อ่านทั้งหมด 

 กรมประมงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ 

 เผยเเพร่: 2019-09-26  |  อ่าน: 602 ครั้ง

 

smiley♦ กรมประมงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ smiley

ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญวัตถุอันตรายที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. …. 

2. เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ….

 ตามแบบเสนอข้อคิดเห็นออนไลน์ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://1th.me/yU3Y

โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นให้กรมประมงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขอบคุณค่ะ