เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ประชุม หัวหน้ากลุ่มฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าส่งออก การตรวจสอบเรือประมงและสัตว์น้ำขึ้นท่า และการตรวจสอบการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และกำชับให้เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ประชุม หัวหน้ากลุ่มฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าส่งออก การตรวจสอบเรือประมงและสัตว์น้ำขึ้นท่า และการตรวจสอบการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และกำชับให้เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 282 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 17.00 น. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ประชุม หัวหน้ากลุ่มฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าด่านฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าส่งออก การตรวจสอบเรือประมงและสัตว์น้ำขึ้นท่า และการตรวจสอบการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และกำชับให้เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง