เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน

เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 408 ครั้ง

 

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตรและกักกัน  ในการพิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าธรรมเนียมในการอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร พร้อมทั้งร่วมวางแผนในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมการอนุญาตเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ