การใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในลูกปลาดุก

การใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในลูกปลาดุก 

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |  อ่าน: 253 ครั้ง

 

เรียบเรียงโดย นางสาวมัลลิกา วรรณประภา นักวิชาการประมงชำนาญการ นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ปัญหาสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำที่สืบเนื่องมาจาการใช้ยาและสารเคมีเพื่อรักษาโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีสาเหตุหลักมาจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ยาโดยขาดความรู้และความเข้าใจในยานั้นๆ รวมทั้งการใช้ยาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำในปัจจุบัน ภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายได้เร่งระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะเดียวกันเกษตรกรจำนวนไม่น้อยก็เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา ในการรักษาโรคต่างๆ เพื่อใช้ทดแทนยาและสารเคมีเพื่อรักษาโรคในสัตว์น้ำที่ก่อให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน

กดอ่านเนื้อทั้งหมดที่นี่