พันธุ์ปลาที่มีจำหน่าย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ปลาไน  ขนาด 2-3 เซนติเมตร  ราคาตัวละ 10 สตางค์

ปลาคราฟ  ขนาด 6-7 เซนติเมตร  ราคาตัวละ 5 บาท