มอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

ประกาศรับสมัครงาน.. [2021-10-12 ] ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร.. [2021-08-30 ] ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน เรื่องผลการคัดเ.. [2021-05-06 ] ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ำแม่กวง ตามโครงการพัชรธรรม เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณ ล.. [2021-04-01 ] ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564.. [2021-04-01 ] จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ.. [2021-04-01 ] ร่วมดำเนินการเก็บข้อมูลการจับผลผลิตในแหล่งน้ำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร .. [2021-04-01 ] ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิร.. [2021-04-01 ] จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ก.. [2021-02-25 ] ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ในแหล่งน้ำชุมชน โป่งเหนือ-โป่งใ.. [2021-02-25 ]
อ่านทั้งหมด 

มอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-02-25  |  อ่าน: 331 ครั้ง

 

วันที่ 29 เมษายน 2563 นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน พร้อมด้วยนายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ นักวิชาการประมง มอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบลูกปลาตะเพียนขาวจำนวน 90,000 ตัว และปลานิล จำนวน 10,000 ตัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการแหล่งน้ำรับมอบพันธุ์ปลา ในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน