ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส รายงานประจำปี 2561


[2020-10-01] จดหมายข่าว PIPO นราธิวาส ประจำเดือน กันยายน 2563 (ฉบับสุดท้าย).. [2020-09-29] วันที่ 29 ก.ย. 63 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก.. [2020-09-28] จากประกาศกรมประมง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์แล.. [2020-09-25] วันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 0900 - 1400 น. นายนายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศูนย.. [2020-09-25] วันที่ 18 - 20 ก.ย. 63 นายนายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเ.. [2020-09-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประ.. [2020-09-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิ.. [2020-09-23] วันที่ 22 ก.ย. 63 ศจร.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ.. [2020-09-14] วันที่ 14 ก.ย. 63 นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก.. [2020-09-14] วันที่ 10 - 12 ก.ย. 63 นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติกา.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส รายงานประจำปี 2561