ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้อบรม หลักสูตร


[2023-06-02] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-25] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-23] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-22] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-10] ความภาคภูมิใจ ที่เกษตรกร จ. พัทลุง นำความรู้ในการอบรม ไปต่อยอด.. [2023-05-10] สนับสนุน จุลินทรีย์ ปม.1 และ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ แปลงใหญ่ ปลา.. [2023-05-10] กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่.. [2023-05-10] ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ กิจกรรม กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็.. [2023-05-10] ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP กรมประมง ของ แปลงใหญ่ปลาหม.. [2023-05-10] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.. อ่านทั้งหมด 

ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้อบรม หลักสูตร  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ขอประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรายชื่อผู้อบรม หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตร" (ปลากินพืชทั่วไป) รุ่น ที่ 1 วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 (วันที่ 9 เรียนทาง Zoom เวลา 08.30-16.30 น. และวันที่ 10 เรียนที่ ศพจ.นครศรีธรรมราช หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 3 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ เวลา 08.30-16.30 น.)

เชิญเกษตรกรเข้ากลุ่ม line ด้วยนะคะ
https://line.me/R/ti/g/k_LHy2Zym5