กำหนดวันฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ปลากินพืชทั่วไป)


[2023-06-02] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-25] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-23] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-22] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-10] ความภาคภูมิใจ ที่เกษตรกร จ. พัทลุง นำความรู้ในการอบรม ไปต่อยอด.. [2023-05-10] สนับสนุน จุลินทรีย์ ปม.1 และ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ แปลงใหญ่ ปลา.. [2023-05-10] กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่.. [2023-05-10] ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ กิจกรรม กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็.. [2023-05-10] ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP กรมประมง ของ แปลงใหญ่ปลาหม.. [2023-05-10] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.. อ่านทั้งหมด 

กำหนดวันฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ปลากินพืชทั่วไป) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ศพจ.นครศรีธรรมราช ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดวันฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ปลากินพืชทั่วไป) จำนวน 90 ราย (เต็มแล้ว) จัดฝึกอบรม 3 รุ่น ดังนี้

? รุ่น 1   9-10  มี.ค. 2566 (9 เรียน Zoom, 10 มาที่ ศพจ.นครศรีธรรมราช)

? รุ่น 2   13-14 มี.ค. 2566 (13 เรียน Zoom, 14 มาที่ ศพจ.นครศรีธรรมราช)

? รุ่น 3   16-17 มี.ค. 2566 (16 เรียน Zoom, 17 มาที่ ศพจ.นครศรีธรรมราช)

***ทาง ศพจ.นครศรีธรรมราช จะประกาศ ราชชื่อ+รุ่น ในกลุ่ม Line ศพจ.นศ. คก.พัฒนาศักยภาพเกษตรกร นะคะ 
***รบกวนเชิญเกษตรกร เข้ากลุ่ม Line ด้วยนะคะ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ซิน 082-9745642, ป๊อป 063-5403003