ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ปลากินพืชทั่วไป)


[2023-06-02] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-25] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-23] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-22] ข่าวประชาสัมพันธ์.. [2023-05-10] ความภาคภูมิใจ ที่เกษตรกร จ. พัทลุง นำความรู้ในการอบรม ไปต่อยอด.. [2023-05-10] สนับสนุน จุลินทรีย์ ปม.1 และ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ แปลงใหญ่ ปลา.. [2023-05-10] กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่.. [2023-05-10] ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ กิจกรรม กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็.. [2023-05-10] ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้า GAP กรมประมง ของ แปลงใหญ่ปลาหม.. [2023-05-10] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.. อ่านทั้งหมด 

ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ปลากินพืชทั่วไป) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร (ปลากินพืชทั่วไป) ทาง ศพจ.นครศรีธรรมราช ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม ทั้ง 3 รุ่น เนื่องจากเกษตรกรยังเข้ากลุ่มไลน์ ไม่ครบ ต้องทำการซักซ้อมการใช้โปรแกรม Zoom และจัดส่งเอกสารคู่มือการเรียน ผ่าน Zoom ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่บ้านทางไปรษณีย์

โดยขอเลื่อนจาก 
- รุ่น 1   9-10  มี.ค. 2566 
- รุ่น 2   13-14 มี.ค. 2566
- รุ่น 3   16-17 มี.ค. 2566

เป็น
- รุ่น 1    30-31 มี.ค. 2566 (30 มี.ค. เรียน Zoom,  31 มี.ค. มาที่ ศพจ.นครศรีธรรมราช)
- รุ่น 2    3-4  เม.ย. 2566 (3 เม.ย. เรียน Zoom,  4 เม.ย. มาที่ ศพจ.นครศรีธรรมราช)
- รุ่น 3    10-11 เม.ย. 2566  (10 เม.ย. เรียน Zoom,  11 เม.ย. มาที่ ศพจ.นครศรีธรรมราช)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ชยพร (ซิน) 082-9745642