ประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


28 กันยายน 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณ ศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  พร้อมรับมือกับฤดูมรสุม ที่มีฝนและลมพายุมากในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงปลายปี โดยทำความสะอาดลอกคูระบายน้ำ ลำธาร  ตัดแต่ง กิ่งไม้แห้ง และกิ่งไม้ที่สุ่มเสี่ยงหัก ล้ม ตัดแต่งต้นไม้ใกล้อาคาร แนวถนน แนวใกล้สายไฟฟ้า และแนวรั้ว
เพื่อความปลอดภัย