ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช นำทีมข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติงานตามแผนงานฯ โครงการ 
"การเลี้ยงกบจานนาและปลาน้ำจืด" โดยสาธิตและทำฟางหมัก โดยใช้ฟางแห้งและปุยคอก เพื่อสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติให้แก่สัตว์น้ำในบ่อ ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ กบจานนา ปลาหมอชุมพร และปลาดุกอุยเทศ โดยทำการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายในบ่อและในกระชัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลี้ยงกบและปลาน้ำจืด ตามโครงการทหารพันธุ์ดี ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 43 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช