ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร? และเจ้าหน้าที่ ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กรมประมง ปี 2565 โดยมีข้าราชการและบุคลากร?ของหน่วยงานกรมประมง ภายในจังหวัดนครศรี?ธรรมราช? ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัด?นครศรี?ธรรมราช,? ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรี?ธรรมราช, ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง, สิชล และด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช โดยมีการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล? มวยทะเล และกีฬาพื้นบ้าน พร้อมทั้งประกวดความสวยงามของขบวนพาเลท? และกองเชียร์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ และความสามัคคี?ของบุคลากร?ในกรมประมง