ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 9 กันยายน 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 21 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ชัยรัตน์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000? ตัว ได้รับสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณชายหาด หมู่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยประมงจังหวัด?นครศรีธรรมราช นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอปากพนัง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ