ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช นำทีมข้าราชการและบุคลากร ตรวจวิเคราห์คุณภาพน้ำ พร้อมสนับสนุนสัตว์น้ำ ลูกกบจานนา 1,500 ตัว ปลาดุกอุยเทศ 1,000 ตัว ปลาหมอชุมพร 1 แปลงเพศ 1,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว 5,000 ตัว ตามโครงการทหารพันธุ์ดี ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 43 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช